Om Kristofer

Kristofer Samuelsson, fotograf och creative med en strategisk bakgrund baserad i Stockholm som gärna är med hela resan från idé till mål och helst i projekt med en positiv påverkan. Fokus ligger på visuell kommunikation inom reklam och kommunikation och att skapa värde i kommunikationen genom ett holistisk angreppsätt med bred blick och kreativa arbetsformer tillsammans med ett starkt nätverk. Detta görs med stort intresse i varumärkesfrågor, marknadskunskap, storyteling, bildens visuella betydelse i kommunikation och en stark dragning till affärsutveckling och entreprenörskap (Det finns ju ändå en civilekonom i botten).

Kristofer arbetar med två huvudsakliga områden
- Fotografi/film via Kristofer Samuelsson Photography
- Strateg/Visuell kommunikatör och rådgivare med fokus på visuell hållbarhetskommunikation och storyteling

Kunder är främst reklam, design och varumärkesbyråer,  marknads- eller inhouseavdelningar och organisationer. 

Arbete och uppdrag resulterar i reklamkampanjer, varumärkesfilmer, kommunikationsplattformar, magasin, content strategier, digitala strategier, IR och Årsredovisningar, hållbarhetsarbete, workshops, föreläsningar, trendanalyser, minidokumentärer och rådgivning. 

Kunder

Volvo Cars | ICA | Norwegian | BMW | Kappahl | AMF | Atea | Make Your Mark | Skandia | KTH | Spoon | Artistgruppen | BDO | Stadium | eWork  | Skoda | ST | Åkestam Holst | Ford | Projector | TRE | Race for the Baltic

Utbildningar

Strategisk Hållbarhetskommunikation 2017 Berghs School of Communication

Ekonomi /Marknadsföring & Design management, fil.kand. Södertörns Högskola, Kungliga Tekniska
Högskolan, Konstfack 2004-2007

Visuell kommunikation  Konstfack 2013

Nationalekonomi Stockholms Universitet 2008

Fotografi Fotoskolan Stockholm 2009