Fotografiet är basen och drivkraften. En autentisk, semidokumentär stil i skandinaviska toner med fokus på människor och miljö för reklam, innehållsdriven kommunikation, magasin och digitala insatser.

 
 
 

Selected Works